Dětský lékař Lovosice - MUDr. Jiří Kožíšek

Pediatrie


Léčit dítě není totéž, co dospělého – ordinace MUDr. Kožíšek, Lovosice

Léčit dítě je v přeneseném slova smyslu podobné, jako léčit zmenšenou verzi člověka dospělého. Jenže děti onemocní častěji v dětském věku chorobou, kterou se jako dospělý člověk nakazíte jen zřídka. Je tedy důležité tuto realitu zohlednit i u praktických lékařů pro děti a dorost. Každé dítě je individualitou a je pro nás rovnocenným partnerem. Dětský lékař by tedy měl k dítěti přistupovat ze stejného hlediska, jakoby vyšetřoval člověka dospělého – nedirektivní výchovné působení. To funguje v obou případech, lékař je autorita, ale nesmí se chovat povýšeně. Ve vztahu s pacientem jsou si rovni. V praxi to tedy znamená, že k malému dítěti využívá očního kontaktu na jeho úrovni očí, podá mu tak i ruku, atp. Dítě musí vycítit, že je lékař pro něj zároveň kamarádem a při vyšetření mu neublíží. Na to dbáme především – praktický dětský lékař Lovosice, MUDr. Jiří Kožíšek.

Ve výsledku by se měl tedy chovat pořád stejně, ať se jedná o akutní situaci nebo běžnou kontrolu. Lékař je tak osoba, která nesmí podléhat stresu, což je samozřejmě velmi náročné. Empatický dětský lékař totiž prožívá většinu příběhů s vaším dítětem. Je mu na blízku v těžkých chvílích a má radost z toho, když se dítě uzdraví. Jeho praxe a zkušenosti mu jsou oporou pro základní úlohy pediatrie – primární péče, sekundární, ale i terciální péče.

Primární péčí se tak rozumí předcházení nemocem – pravidelně zve děti na očkování, sekundární péčí včasně odhaluje a léčí nemoci, terciální péčí minimalizuje následky nemocí – pacienti jsou dispenzarizováni a pravidelně sledováni. Využívá při tom běžných standardních postupů, které hradí pojišťovna, ale i technik nadstandardních např. – CRP, Sinuscan, EKG, atp., kde se stáváte samoplátci.

MenuMUDr. Jiří Kožíšek

praktický dětský lékař v Lovosících
Adresa:
Školní 1
410 02 Lovosice

tel.: 416 53 24 22
mudr.jirikozisek@seznam.cz